מתן שירותים
   
       
 

מתן שירותים ותחומי התמחות


- תכנית בטיחות
- זיהוי והערכת סיכונים, מיגון מכונות
- חומרים מסוכנים, איחסון ומיגון
- רישוי עסקים
- אירועים המוניים

- בירור נסיבות התאונה
- קבלת אישור הרשויות
- חוות דעת בעניין התאמות דיור לנכים ואומדן כספי
- חוות דעת בנושא נגישות

- הצתות וקצר חשמלי
- בריאות תעסוקתית
- מפגעים
- תאונות ביתיות
- חוות דעתשל יועץ בטיחות בעניין התאמות דיור לנכים ואומדן כספי
- אבחון ליקויי בטיחות
- גהות

- כשלים ואי התאמה לחוקים ולתקנות:
- תכנון והבנייה, איכות הסביבה, כיבוי אש, מניעת
אש ועשן,
- חוקים ותקנות בתחום העבודה וארגון הפיקוח עליה

 

 

 


 

כל הזכויות שמורות © www.xn--5dbhbhedd3e1a9c.com